italiano
Aktuálny cenník

počet strán textu ...............................1 - 4 str.*
cena za stranu .................................... 12,50 €

počet strán textu .............................. 5 - 20 str.
cena za stranu .................................... 12 €

počet strán textu ............................. 21 až 30 + 
cena za stranu .................................... 11,50 €

súdny preklad .....................................19,92 € / strana
overenie prekladu ................................ 5 € / strana

obrázky v texte ..................... 0,20 € / obrázok (kopírovanie, úpravy)


* Za 1 stranu sa pokladá normalizovaná strana, ktorá má 30 riadkov, každý riadok má 60 znakov vrátane medzier. Čiže 1 strana má aj s medzerami 1800 znakov.
Konečná cena za preklad je podielom počtu znakov v celom texte a počtu znakov normalizovanej strany.
Vzorec výpočtu:
    znaky v texte / 1800 = počet strán
    počet strán · príslušná cena = konečná cena
preklady
cenník
kontakt
ukážka
aquarium.sk
pesci per acquario
d'acqua dolce SK
Vitajte na stránkach
Benvenuti al sito
Vytvoril: Róbert Orlický © 2010
programom DFM2HTML