italiano
V prípade záujmu o preklady zo slovenčiny do taliančiny a naopak napíšte e-mail na nižšie uvedenú kontaktnú adresu elektronickej pošty.
Najneskôr do 24 hodín dostanete spätnú správu o prijatí alebo (v krajnom prípade) odmietnutí prekladu.

Adresa:
Mgr. Róbert Orlický, Ondrejovova 18, 821 03 Bratislava

Telefón ............... 0949 282 390
E-mail ................ roborlicky@itasko.sk


Ak preklad treba potvrdiť a preložiť čo najskôr, napríklad korešpondenciu alebo krátke výpisy, pošlite upozornenie cez sms na mobilné telefónne číslo. Odpoveď príde krátko po doručení správy.
preklady
cenník
kontakt
ukážka
aquarium.sk
pesci per acquario
d'acqua dolce SK
Vitajte na stránkach
Benvenuti al sito
Vytvoril: Róbert Orlický © 2010
programom DFM2HTML